La 6. classa ei stada sin viseta tier ils pumpiers a Tusaun. Duront quei di han els astgau frequentar quater differents posts cul motto: Fiug ed aua.

Els ein semess ella rolla dils pumpiers ed han empriu ina massa. Stizzar fiugs, salvar animals d’inundaziuns ed alarmar en cass d’urgenza ei negin problem pli per els.